Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadzane jest na początku marca każdego roku i odbywa się  wg zasad zgodnie z regulaminem.
Wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2020 /2021 będzie można pobrać i złożyć w biurze placówki od 02-13.03.2020r.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA W ŻŁOBKU

Zapraszamy do kontaktu