ŻŁOBEK

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się stacjonarnie zgodnie z regulaminem rekrutacji (prosimy zapoznać się z wymaganymi załącznikami).

Należy pobrać Kartę zgłoszenia z zakładki Dla Rodziców —> Do pobrania, następnie wypełniony wniosek dostarczyć do placówki osobiście lub poprzez skan na adres mail: biuo@jarzebinkapaczkowo@pl.

 

Druki można również pobrać bezpośrednio w placówce.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1.03.2024 i trwać będzie do 1.04.2024.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka w Paczkowie

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA

Zapraszamy do kontaktu