Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadzane jest na początku marca każdego roku i odbywa się  wg zasad zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 będzie można pobrać (bezpośrednio w placówce lub ze strony internetowej) i złożyć w biurze placówki od 15-31.03.2022r. (z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną skan wniosku można przesłać drogą elektroniczną).

 

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka w Paczkowie 2022/2023

Zapraszamy do kontaktu