Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadzane jest na początku marca każdego roku i odbywa się  wg zasad zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 będzie można pobrać i złożyć w biurze placówki od 01-15.03.2021r. (z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną skan wniosku można przesłać drogą elektroniczną).

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka w Paczkowie

Zapraszamy do kontaktu