ŻŁOBEK

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się stacjonarnie zgodnie z regulaminem rekrutacji (prosimy zapoznać się z wymaganymi załącznikami).

Należy pobrać Kartę zgłoszenia z zakładki Dla Rodziców —> Do pobrania, następnie wypełniony wniosek dostarczyć do placówki osobiście lub poprzez skan na adres mail: biuo@jarzebinkapaczkowo@pl.

Druki można również pobrać bezpośrednio w placówce.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 27.02.2023 i trwać będzie do 24.03.2023.

 

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Jarzębinka w Paczkowie 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA

Zapraszamy do kontaktu