Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu „Jarzębinka Paczkowo”

6:00-8:00Powitanie dzieci w przedszkolu.
Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawa indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, prace porządkowe.
8:00:-8:15Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
8:15-8:30Porządkowanie sali, czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowania do posiłku
8:30 -9:00I śniadanie
9:00-9:30Zajęcia dydaktyczne.
Będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształtowaniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcych: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej
9:30-10:15Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
Zabawy manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne i inne
10:15-10:30Porządkowanie sali, czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku
10:30-11:00II śniadanie
11:00-11:30Gry i zabawy ruchowe.
W sali bądź na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo- ogrodnicze, spacery i wycieczki (w zależności od warunków atmosferycznych)
11:30-12:10Zajęcia wspomagające rozwój dziecka- dzieci 4,5,6-letnie
Zajęcia organizowane przez nauczyciela indywidualne bądź z całą grupą  (rozwijanie aktywności twórczej, praca stymulująco – kompensacyjna i indywidualna praca z dzieckiem zdolnym)Porządkowanie sali, czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku- dzieci 3-letnie
12:10-12:30Porządkowanie sali, czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku- dzieci 4,5,6-letnie
12:10-13:00
12:30- 13:00
Obiad – dzieci 3-letnie
Obiad- dzieci 4,5,6-letnie
13:00- 13:15Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku
13:15- 14:30Odpoczynek.
Dzieci 3-letnie: leżakowanie; relaksacja przy muzyce.
Dzieci 4,5,6-letnie: bajkoterapia, muzykoterapia, zabawy relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe, zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne.
14:30- 14:45Czynności higieniczno- samoobsługowe.
14:45- 15:00Porządkowanie sali, czynności higieniczno- samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
15:00-15:30Podwieczorek
15:30-16:00Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci/samorealizacja w wybranych formach aktywności.
Zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowanie inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi.
16:00-17:00Dowolna działalność dzieci. Kontakty z rodzicami- rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.

Zapraszamy do kontaktu