PRZEDSZKOLE

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną wg harmonogramu opublikowanego przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci z terenu gminy Swarzędz rozpocznie się 7.06.2024 i trwać będzie do 17.06.2024.

Od 7.06.2024r. wnioski należy rejestrować pod adresem: https://nabor.pcss.pl/swarzedz

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi ZAŁĄCZNIKAMI złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku rekrutacyjnego:

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO

Harmonogram rekrutacji

Podpięcie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zwalnia z obowiązku bezpośredniego składania dokumentów w placówce w wersji papierowej.

Uchwała

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Uprzejmie informujemy, że w terminie 10-17.06.2024 prowadzimy rekrutację uzupełniającą dla dzieci z roczników 2018-2020 w tym również dla dzieci spoza gminy Swarzędz, posiadamy 8 wolnych miejsc.

Rodzice dzieci z rocznika 2022, które we wrześniu 2024 będą miały ukończone 2,5 roku (dzieci urodzone w styczniu, lutym lub marcu 2022) będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej.

Wniosek do przedszkola – rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do kontaktu