Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną wg harmonogramu opublikowanego przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 15.03.2022 i trwać będzie do 31.03.2022.

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi ZAŁĄCZNIKAMI złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji 2022-2023

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2022-2023

 

Po 20.04.2022 wnioski do przedszkola (dla dzieci z roczników: 2018 i 2019 oraz 2020 – dzieci urodzone w styczniu i lutym) należy składać w wersji papierowej na druku:

Wniosek do przedszkola

Zapraszamy do kontaktu