PRZEDSZKOLE

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną wg harmonogramu opublikowanego przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1.03.2023 i trwać będzie do 15.03.2023.

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi ZAŁĄCZNIKAMI złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

uchwała__XVIII_238_2020_RM_Przedszkola(1)

Zarządzenie_harmonogram_przedszkola(3)

zasady_rekrutacji_2023_przedszkola(1)

deklaracja_kontynuacja_przedszkola(1)

Po 12.04.2022 wnioski do przedszkola (dla dzieci z roczników: 2017-2020 oraz 2021 – dzieci urodzone w styczniu i lutym) należy składać w wersji papierowej na druku:

Wniosek – rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do kontaktu