PRZEDSZKOLE

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną wg harmonogramu opublikowanego przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci z terenu gminy Swarzędz rozpocznie się 22.04.2024 i trwać będzie do 6.05.2024.

Od 22.04.2024r. wnioski należy rejestrować pod adresem: https://nabor.pcss.pl/swarzedz

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi ZAŁĄCZNIKAMI złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku rekrutacyjnego:

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO

Harmonogram rekrutacji

Podpięcie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zwalnia z obowiązku bezpośredniego składania dokumentów w placówce w wersji papierowej.

Uchwała

Zasady rekrutacji

Od 10.06.2024 prowadzona będzie elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do przedszkola (dla dzieci z roczników: 2018-2021). Zachęcamy do wzięcia udziału poprzez: https://nabor.pcss.pl/swarzedz .

Zapraszamy do kontaktu