W naszym przedszkolu , w miesiącu sierpniu, organizujemy dla nowych przedszkolaków oraz ich rodziców zajęcia adaptacyjne , mające na celu m.in. poznania nowej organizacji dnia, nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych, a także nawiązanie przyjaznych relacji z nauczycielem.
Nauczyciele pełnią rolę animatorów, proponują różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dzieci aktywności. Zachęcają dzieci i rodziców do wspólnej zabawy. Jeżeli dziecko nie przejawia zainteresowania zabawą ,może bawić się samodzielnie w przygotowanych ,ciekawych kącikach tematycznych. Dzieci mają również możliwość  zabaw w ogrodzie przedszkolnym,  który wyposażony jest  w   atrakcyjny, atestowany i dostosowany do wieku dzieci sprzęt terenowy. Rodzice mają możliwość obserwowania wychowawców w trakcie pracy oraz zasięgania opinii i porad w interesujących ich kwestiach.

Zapraszamy do kontaktu