„DOBRO DZIECKA PONAD WSZYSTKO”

Publiczne Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo”  rozpoczęło swoją działalność
1 września 2017 roku.

Nasze Przedszkole jest drugim domem dla naszych wychowanków. Tutaj każde dziecko jest dla nas ważne i kochane. Staramy się rozwijać u dzieci poczucie własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia. Tworzymy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, a także uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Staramy się pomóc dzieciom w poznaniu otaczającej je rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra,  piękna i prawdy. W przedszkolu promujemy zdrowy styl życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowania proekologiczne. Przy przedszkolu funkcjonuje też  Prywatny Żłobek „Jarzębinka”.

DLACZEGO MY?                                        

Nasza placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa
i współpracuje na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 do 6 roku życia, natomiast do żłobka dzieci przyjmowane są po ukończeniu pierwszego roku życia. Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną. Staramy się, aby  była drugim domem dla naszych przedszkolaków i maluszków. Dbamy o życzliwą i rodzinną atmosferę, a także zmierzamy do tego, by nasze dzieci zdobyły wiedzę, umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom, na jakie natrafią w dalszej edukacji, a później również w dorosłym życiu. Ideą naszego przedszkola i żłobka jest koncentracja na indywidualnym, kreatywnym rozwoju dziecka we wszystkich aspektach.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci poprzez zabawę ale także poprzez aktywny kontakt z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej (literatura, plastyka, muzyka, taniec)
 • Stwarzamy naszym wychowankom warunki do rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb
 • Rozbudzamy u dzieci ich uzdolnienia i zainteresowania
 • Dbamy o właściwe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • Diagnozujemy ich postępy i rozwój
 • Dążymy do tego, aby najważniejszy przedmiot naszego działania – DZIECKO – było: bezpieczne, szczęśliwe, otwarte i pewne siebie,
 • Okazujemy sobie szacunek, tolerancyjne,
 • Zapewniamy profesjonalizm, fachowość i doskonałą opiekę za strony wykwalifikowanej, wykształconej i ambitnej kadry pedagogicznej
 • Bierzemy udział w różnorodnych konkursach
 • Organizujemy wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz liczne imprezy i uroczystości dla przedszkolaków i ich rodzin
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym

BAZA LOKALOWA

Publiczne Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” mieści się w nowoczesnym, piętrowym budynku w Paczkowie, przy ul. Sokolnickiej 31

Na piętrze znajdują się cztery sale  przedszkolne oraz sala do zajęć dodatkowych, a na parterze do dyspozycji dzieci służą dwie sale przedszkolne i jedna żłobkowa. Wszystkie sale są wygodne, kolorowe i przestrzenne tak więc dzieci posiadają dużą przestrzeń do nauki i zabawy. Ponadto wyposażone są w nowe zabawki oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne . Wszystkie sprzęty, stoliki, krzesła, zabawki posiadają wymagane certyfikaty. Przy każdej sali znajduje się łazienka przystosowana do możliwości dzieci. Na parterze budynku, znajduje się szatnia, która jest podzielona na strefy odpowiednio dla każdej grupy wiekowej. Atutem przedszkola jest rozległy przestrzenny ogród, wyposażony w atrakcyjny, atestowany i dostosowany do wieku dzieci sprzęt terenowy. Dla dzieci ze żłobka przystosowany jest oddzielny  plac zabaw.

Zapraszamy do kontaktu